audycje-video

Blog

Numer 9 – Wychowanie bez porażek?

Wychowanie bez porażek?

80 stron, oprawa miękka foliowana, format B5

Opis

Dziewiąty numer „Zbliżeń” poświęcony jest tematyce wychowania nastolatków. Wiedza na temat specyfiki okresu dojrzewania może bardzo pomóc w uniknięciu wielu konfliktów z nastolatkami. W numerze znajdują się artykuły: specyfika okresu dojrzewania, jak zrozumieć i właściwie odpowiedzieć na potrzeby dziecka, rola buntu, współczesne trendy młodzieżowe, co powinno zaniepokoić rodziców, a na co można przymknąć oko, specyfika depresji u młodzieży, zaburzenia odżywiania, zachowania agresywne i autoagresywne.

Spis treści

Wychowawcze porażki Pana Boga – Ks. Wiesław Błaszczak SAC
Ciekawa interpretacja przypowieści o miłosiernym ojcu. Odwołując się do tekstu przypowieści i przywołując obraz Boga Ojca, jaki wyłania się z Ewangelii, autor pokazuje, o co rzeczywiście chodzi w wychowywaniu.

Czemuś nam to uczynił? – Ks. Józef Maciąg
Analiza opowiadania z Ewangelii św. Łukasza o trzydniowym „zniknięciu” 12-letniego Jezusa. Odwołując się do Pisma Świętego, autor ukazuje pedagogiczną mądrość rodziców Jezusa, podkreślając jej trzy zasadnicze aspekty: uznanie przez rodziców działania łaski Bożej nad dzieckiem, przyjęcie powołania dziecka oraz rodzicielską cierpliwość.

Wychowanie religijne dzieci i młodzieży – Ks. Marek Urban
Dlaczego wielu młodych ludzi po przystąpieniu do sakramentu bierzmowania przestaje chodzić do Kościoła? Jak kształtować w młodych ludziach postawę wiary? Odwołując się do własnego doświadczenia pracy duszpasterskiej z młodzieżą, a także do doświadczenia wielkich ludzi Kościoła, autor wskazuje na najważniejsze kwestie w wychowaniu religijnym młodego człowieka.

Zrozumieć nastolatka – Wywiad z Ryszardem Makowskim
Rozmowa o okresie dojrzewania, o świecie nastolatków, niebezpieczeństwach współczesnego świata, relacji rodziców z dorastającymi dziećmi oraz dającym efekty podejściu wychowawczym.

Adolescencja – Katarzyna Litwińska-Rączka
Autorka przedstawia cechy charakterystyczne okresu adolescencji. Opisuje rolę buntu, podpowiada zmiany, jakie warto wprowadzić w domu, w którym jest nastolatek; wyjaśnia, jakie zachowania pomagają dziecku w dojrzewaniu, a jakie przeszkadzają.

W poszukiwaniu własnej tożsamości – Krystyna Sztuka
Autorka omawia typowe zachowania dziewcząt i chłopców w okresie dorastania, analizuje trudności pojawiające się w relacjach między rodzicami a nastolatkiem, przedstawia wpływ środowiska rówieśniczego oraz oddziaływanie młodzieżowej mody, mediów i Internetu na rozwój młodego człowieka.

Dialog z nastolatkiem – Elżbieta Trubiłowicz
Autorka wyjaśnia, dlaczego rodzice doświadczają trudności w porozumiewaniu się z dorastającym synem lub córką i podaje konkretne wskazówki, jak rozmawiać z nastolatkiem.

Mini słownik języka nastolatków
To, jak nasze dorastające dzieci porozumiewają się między sobą, może nas zadziwić. Zapraszamy do przeczytania „Mini słownika języka nastolatków”.

Niebezpieczne zachowania seksualne młodzieży – Rozmowa z Szymonem Grzelakiem
Krótka rozmowa o ryzykownych zachowaniach seksualnych młodzieży, ich przyczynach i sposobach zapobiegania.

Rola ojca w wychowaniu nastolatka – Szymon Grzelak
W wychowaniu dziecka często podkreśla się rolę matki, a nie docenia się roli ojca. Autor znanej książki pt. ”Dziki ojciec” pokazuje, jak ważną rolę w wychowaniu dzieci, zwłaszcza dorastających, ma do spełnienia ojciec.

Wagary – Beata Kostrubiec-Wojtachnio
Dlaczego moje dziecko wagaruje? Jak mogę to zmienić? Gdzie szukać pomocy? Autorka wyjaśnia przyczyny wagarowania i podpowiada rodzicom, co mogą zrobić, gdy ich dziecko wagaruje.

Szkoła dla rodziców – Monika i Wiesław Iwankowie
W artykule przedstawiono program realizowany przez Szkołę dla Rodziców i Wychowawców – omawiane zagadnienia i tematy oraz umiejętności, jakich uczą się rodzice.

Psychopatologia okresu dojrzewania – Jakub Kołodziej, Katarzyna Litwińska-Rączka
Jakie objawy u adolescenta powinny zaniepokoić rodziców? Artykuł o patologicznej agresji, zachowaniach autoagresywnych, depresji, anoreksji, bulimii – jak je leczyć i gdzie szukać pomocy.

Pięć sposobów na nastolatka – Aneta Lutomska
Co robić, gdy nastolatek oskarża nas o niesprawiedliwość; mówi, żeby dać mu spokój; krzyczy, że go okłamaliśmy? Autorka podaje pięć sposobów na zbudowanie dobrej relacji z nastolatkiem.

Warto wiedzieć – Agnieszka i Jakub Kołodziejowie
Na co przymykać oko, a kiedy kontrolować, czyli kilka praktycznych wskazówek dotyczących mądrej miłości wobec dorastających dzieci.

Anorexia nervosa – Justyna
„(…) Pamiętam, że najpierw zaczęłam ograniczać ilość posiłków i pokarmów w ciągu dnia. Robiłam to powoli i jakby od niechcenia. Wybiórczo. Na przykład nie jadłam w szkole kanapek przygotowanych na drugie śniadanie, wymyślałam, że tego dania nie lubię lub kłamałam, że już jadłam. Na swój dziecięcy sposób kryłam się z tym przed rodzicami (…).”

Kup ten numer w naszym sklepie

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

19 + one =