audycje-video

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez Wydawnictwo „Zbliżenia” z siedzibą w Lublinie 20-808, ul. Bohaterów Monte Cassino 16, numer NIP: 873-208-04-97, czasopisma „Zbliżenia” i „Małżeńskiej Gry” poprzez witrynę: pismozblizenia.pl

b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Wydawnictwo.

c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

d) Każda osoba składająca zamówienie (zwana dalej Klientem) na stronie pismozblizenia.pl jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nim zasad.

e) Dokonując zakupów w sklepie internetowym, Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.

f) Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za zakupy robione przez osoby trzecie, bez zgody Klienta, wykorzystujące dane Klienta, jego ID oraz hasło.

2. Dane Klienta

a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.

b) Wydawnictwo zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku, gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji są niepełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr. telefonu bądź adresu mailowego) lub jeśli są błędne albo nieprawdziwe.

3. Ochrona danych osobowych

a) Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia dokonanie zakupu. Dokonując zakupu, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celu i zakresie potrzebnym do realizacji przez Wydawnictwo zamówienia (tj. dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczenia).

4. Zakupy

a) Zamówienie w sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na stronie: pismozblizenia.pl

b) Dodanie produktu do „koszyka” oraz naciśnięcie przycisku „potwierdzam” oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).

5. Ceny

a) Wszystkie ceny towarów, podane na stronie pismozblizenia.pl, są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

b) Podane ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy.

6. Płatność

a) Rozliczenie transakcji może odbywać się poprzez wpłatę na konto Wydawnictwa nr: 13 2490 0005 0000 4500 3826 3540 bądź kartą kredytową lub e-przelewem za pośrednictwem Tpay.com lub PayPal.

b) Przy zakupie czasopisma w wersji papierowej oraz przy zakupie „Małżeńskiej Gry” jest możliwość płatności przy odbiorze.

7. Dostawa

a) Dostawa realizowana jest na obszarze Polski poprzez usługi Poczty Polskiej oraz usługi kurierskie. Wyboru sposobu dostawy dokonuje Klient podczas zakupu.

b) Koszt dostawy nie jest zawarty w cenie produktu. Koszt dostawy pokrywa Klient.

c) Koszt wysyłki pokrywa Wydawnictwo (dotyczy tylko przedpłaty na konto), gdy wartość zamówienia wynosi:

– 150 zł lub więcej,

– w przypadku zamówienia dwóch gier lub więcej.

d) Dostawa za granicę odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt dostawy przesyłki za granicę pokrywa Klient, niezależnie od wartości zamówienia.

e) W przypadku przesyłki za pobraniem koszt dostawy pokrywa Klient, niezależnie od ilości zamówionych egzemplarzy czasopisma i/lub gry.

f) Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie ma wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.).

g) Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu przez Pocztę Polską lub kuriera przesyłki już wysłanej.

h) Termin realizacji złożonych zamówień wynosi 1-5 dni roboczych od daty zaksięgowania należności za zakupiony produkt na koncie Wydawnictwa. W przypadku braku towaru w magazynie Klient jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużonym czasem realizacji zamówienia.

i) W przypadku podania przez Klienta błędnego adresu lub niepodjęcia przesyłki w terminie koszt zwrotu przesyłki i ponownego wysłania produktu pokrywa Klient.

j) W przypadku błędnego zaadresowania przesyłki przez Wydawnictwo koszt zwrotu przesyłki i ponownego wysłania produktu pokrywa Wydawnictwo.

8. Wady, zwroty

a) Na podstawie Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) zgodnie z art. 27 ww. ustawy kupujący ma możliwość zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od dnia sprzedaży. Zwrot odbywa się na koszt zwracającego. Towar zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Powinien zostać odesłany na adres Wydawnictwa w stanie nienaruszonym, czyli takim, w jakim został dostarczony do Klienta. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub fakturę). Jeśli towar zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, Wydawnictwo zwraca uiszczoną kwotę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez Klienta konto bankowe.

9. Zakończenie

a) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.