audycje-video

Blog

Numer 7 – Przemoc

70 stron, oprawa miękka foliowana, format B5

Opis

Numer siódmy jest poświęcony zagadnieniu agresji, przemocy psychicznej i fizycznej; są w nim artykuły mówiące o tym, jakie mogą być rodzaje przemocy, kiedy można mówić o przemocy, jak sobie z nią radzić, gdzie szukać pomocy, o zależności między sprawcą a ofiarą, o przemocy kobiet, a także o chorej religijności i jej konsekwencjach.

Spis treści

Gniewliwy Bóg – Ks. Jacek Wróbel SAC
Czy Bóg jest gniewliwy i pamiętliwy? Czy jest zawzięty i mściwy? Nieraz właśnie tak Go sobie wyobrażamy. Analizując opowiadania biblijne i historię Narodu Wybranego, autor wyjaśnia, skąd bierze się w człowieku tendencja do patrzenia na Boga przez pryzmat własnych cech i doświadczeń.

Jeżeli ktoś cię uderzy w prawy policzek… – Ks. Wiesław Błaszczak SAC
Co Chrystus miał na myśli, mówiąc o nadstawianiu drugiego policzka? W artykule znajduje się wyjaśnienie znaczenia tego biblijnego fragmentu, często błędnie rozumianego jako zachęta do składania ofiary z siebie i poświęcania się w imię miłości, religii lub źle pojmowanych wartości.

Kozioł ofiarny – Ksenia Kopystyńska
Nikt nie chce być kozłem ofiarnym. A jednak w dziejach ludzkości kozioł ofiarny zawsze się znajdywał i służył rozładowaniu agresji jednostki lub tłumu. Autorka przedstawia bardzo ciekawą refleksję dotyczącą przemocy oraz jej społecznego funkcjonowania, odwołując się do przemyśleń współczesnego antropologa kultury i znawcy literatury – René Girarda.

Sfora i krzyż Pański – Ks. Wiesław Błaszczak SAC
Ciekawy opis mechanizmu przemocy, jakiemu ulegamy, a który w codzienności przejawia się w bardzo realnych i nieraz subtelnych aktach przemocy wobec drugiego człowieka, często wobec najbliższej osoby. Autor wskazuje również drogę wyzwolenia się z roli oprawcy.

Jeśli jeszcze raz mnie uderzysz… – Wywiad z Profesorem Jerzym Mellibrudą
Rozmowa na temat przemocy domowej – o jej rodzajach, przejawach i sposobach radzenia sobie z nią.

Przemoc jest przestępstwem – Kazimierz Nosal
Artykuł w sposób zwięzły i przystępny przedstawia aktualnie obowiązujące w Polsce ustawodawstwo dotyczące przemocy w rodzinie – jakie instytucje mogą nam pomóc, gdzie zadzwonić, jak uzyskać pomoc i w jakim zakresie możemy tę pomoc uzyskać.

O agresji – Jakub Kołodziej
Czym różni się gniew od agresji; po czym poznać, że tłumimy w sobie złość; jak radzić sobie z wybuchami agresji; co robić, jeśli ktoś wobec nas zachowuje się agresywnie? Autor jasno i przystępnie opisuje, jak ważna dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego jest umiejętność wyrażania złości i właściwej obrony przed agresją innych.

Między uległością a agresją – Katarzyna Litwińska-Rączka
Wiele problemów małżeńskich koncentruje się wokół walki o poczucie własnej przestrzeni i niezależności. Kiedy trudno jest znaleźć złoty środek, pojawia się układ: osoba zależna (podporządkowana) z dominującą (agresywną). Autorka pokazuje, jak wyważyć ten balans.

Cierpiące dziecko w udręczonym dorosłym – Elżbieta Trubiłowicz
Przemoc doświadczana w dzieciństwie może mieć bardzo poważne konsekwencje w życiu dorosłym. Skupiając się na skutkach przemocy seksualnej, autorka wymienia objawy, jakie mogą występować u dorosłego, będąc pozostałością traumy dzieciństwa, i podpowiada, jak sobie z nimi radzić.

Biją bici – Jadwiga Kuśmierska
Autorka przytacza i analizuje wyniki badań naukowych, przeprowadzonych wśród osób doświadczających przemocy, a później osadzonych w zakładach karnych. Pisze o istocie działań przemocowych, o tym, jakie zachowania podtrzymują przemoc oraz o jej skutkach i wpływie na rozwój dzieci i młodzieży.

Przemoc kobiet – Krystyna Sztuka
Niektórych może dziwić, że kobiety, które często są postrzegane jako ofiary przemocy, są również jej sprawcami. Autorka przytacza wyniki badań naukowych na temat przemocy kobiet i opisuje kobiece sposoby przemocy.

Religijny tyran – Jakub Kołodziej
Religię można użyć na wiele sposobów. Zdarza się że nasza religijność nie ma nic wspólnego z Panem Bogiem, a służy do wyjaśnienia chorego myślenia i postępowania, czyniąc z nas tyrana dla innych i siebie. Autor omawia trzy typy chorej religijności; mówi o religijności sprowadzonej do moralności, do walki ze złem i do cierpienia.

Psychoterapia psychodynamiczna – Katarzyna Litwińska-Rączka, Marta Florek
W artykule przedstawiono, na czym polega psychoterapia psychodynamiczna, jakie przynosi efekty, kiedy można ją stosować i czego po niej oczekiwać.

Warto wiedzieć – Aleksandra Gała
Autorka wymienia najczęstsze współzależności występujące między sprawcą a ofiarą oraz przyczyny, z powodu których ktoś staje się ofiarą. Podaje także praktyczne wskazówki, jak wyjść z roli ofiary i sprawcy.

Każdy pretekst był dobry – Anna
„(…) Powód do zrobienia awantury mąż zawsze miał pod ręką. Gdy zrobiłam coś lub czegoś nie zrobiłam; gdy powiedziałam coś lub nie powiedziałam, a według niego mogłam powiedzieć; jeśli zrobiłam taką minę, a nie inną; zapytałam, czy nałożyć obiad, lub gdy nałożyłam bez pytania… Przeważnie było źle (…).”

Kup ten numer w naszym sklepie

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

6 + 16 =